Prelungire termen transmitere date

Termenul de transmitere a datelor la Autoritatea de Supraveghere Financiară, de către asigurători și brokerii de asigurare și/sau reasigurare, a fost prelungit până la data de 30 septembrie.

Anexa 1, macheta 1, punctul III din Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, consolidată, a fost modificată, astfel:

III. AGENŢI DE ASIGURARE SUBORDONAŢI PERSOANE JURIDICE  

 

Codul unic alocat de ASF

Data înregistrării

Denumirea persoanei juridice

Codul de identificare fiscală (CIF/CUI)

Numele și prenumele conducătorilor activităţii de bancassurance

Clasele de asigurare intermediate

Observaţii

 

1

2

3

4

5

6

7


Persoane fizice care desfășoară activitate de intermediere în asigurări în cadrul agentului de asigurare subordonat persoană juridică 

Codul unic alocat de ASF

Numele şi prenumele

Codul numeric personal (CNP)


Calitate
(conducător bancassurance / persoană fizică)

Codul de identificare fiscală al agentului de asigurare subordonat PJ (CIF/CUI)

Clasele de asigurare intermediate

Data înregistrării

 

 Observaţii

1

2

3

4

5

6

7

8Norma nr. 29 din 29 iunie 2016 pentru modificarea anexei nr. 1 la Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 29.06.2016.