Precizări privind publicarea registrelor pe site-urile proprii ale asigurătorilor și intermediarilor în asigurări

Prevederile art. 26(1) din Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările și completările ulterioare, privind publicarea registrelor agenților de asigurare/asistenților în brokeraj, pe site-urile proprii ale asigurătorilor și intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări, sunt considerate a fi îndeplinite prin anonimizarea codului numeric personal (CNP) din registrele menționate la:

- Anexa 1, macheta 1. I,  macheta 1.II – secțiunea B  și  macheta 2;

- Anexa 2, macheta 1, macheta 2, secțiunea A și macheta 2, secțiunea B1.

Această operațiune de anonimizare nu exonerează asigurătorii și intermediarii în asigurări și/sau reasigurări de obligația transmiterii, în conformitate cu prevederile Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, a registrelor proprii ale acestora la A.S.F., în formatul prevăzut în Anexele 1 și 2 la norme.