Pregătirea profesională

Pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție

1. Prezentare generală

Reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (autoritate care la înființare a preluat toate atribuțiile și prerogativele celor trei Comisii, inclusiv cele ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor) în domeniul pregătirii profesionale a persoanelor implicate în activitatea de distribuție sunt următoarele:

Odată cu producerea efectelor Legii nr. 236/2018, A.S.F. a emis Norma nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție, reglementând prin aceasta următoarele:

  1.  dobândirea, dezvoltarea, acumularea şi certificarea competenţelor profesionale în domeniul asigurărilor şi/sau reasigurărilor;
  2. mecanismele de control şi de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor persoanelor care activează în domeniul distribuţiei de asigurări şi/sau reasigurări;
  3. condiţiile de autorizare a furnizorilor de programe de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări;
  4. condiţiile de avizare a intermediarilor principali în calitate de furnizori de programe de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări;
  5. obligaţiile furnizorilor, societăţilor şi intermediarilor principali în ceea ce priveşte activitatea de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări;
  6. cerinţele de atestare a lectorilor;
  7. alte activităţi conexe activităţii de asigurare şi/sau reasigurare.

Având în vedere cerințele IDD în ceea ce privește garantarea unui nivel ridicat de profesionalism și competență în rândul angajaților societăților de asigurare și/sau reasigurare și intermediarilor de asigurări, reasigurări și asigurări auxiliare, cunoștințele profesionale necesare trebuie să corespundă specificului și complexității desfășurării activității de distribuție de asigurări și/sau reasigurări.

2. Elemente de noutate instituite prin Norma nr. 20/2018

3. Schema logică a procesului de pregătire profesională

 

Schema   formare profesionala