Facebook LinkedIn

Pregătirea profesională

Pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție

1. Prezentare generală

Reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (autoritate care la înființare a preluat toate atribuțiile și prerogativele celor trei Comisii, inclusiv cele ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor) în domeniul pregătirii profesionale a persoanelor implicate în activitatea de distribuție sunt următoarele:

 • Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări;
 • Norma nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări;
 • Norma nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie.

Odată cu producerea efectelor Legii nr. 236/2018, A.S.F. a emis Norma nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuție, reglementând prin aceasta următoarele:

 1.  dobândirea, dezvoltarea, acumularea şi certificarea competenţelor profesionale în domeniul asigurărilor şi/sau reasigurărilor;
 2. mecanismele de control şi de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor persoanelor care activează în domeniul distribuţiei de asigurări şi/sau reasigurări;
 3. condiţiile de autorizare a furnizorilor de programe de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări;
 4. condiţiile de avizare a intermediarilor principali în calitate de furnizori de programe de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări;
 5. obligaţiile furnizorilor, societăţilor şi intermediarilor principali în ceea ce priveşte activitatea de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări;
 6. cerinţele de atestare a lectorilor;
 7. alte activităţi conexe activităţii de asigurare şi/sau reasigurare.

Având în vedere cerințele IDD în ceea ce privește garantarea unui nivel ridicat de profesionalism și competență în rândul angajaților societăților de asigurare și/sau reasigurare și intermediarilor de asigurări, reasigurări și asigurări auxiliare, cunoștințele profesionale necesare trebuie să corespundă specificului și complexității desfășurării activității de distribuție de asigurări și/sau reasigurări.

2. Elemente de noutate instituite prin Norma nr. 20/2018

 • reglementarea a trei categorii profesionale:
 • intermediar în asigurări și/sau reasigurări care urmează să desfășoare/desfășoară activitate de distribuție de asigurări și/sau reasigurări;
 • conducător cu atribuții de conducere în cadrul intermediarului secundar;
 • conducător executiv cu atribuții conform Normei nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări în cadrul intermediarilor principali.
 • introducerea noțiunii de credit de formare profesională, aplicabilă atât în cadrul formării profesionale inițiale cât și celei continue;
 • posibilitatea de a opta pentru acumularea de credite de formare profesională în cadrul programului de pregătire profesională;
 • posibilitatea ca intermediarii principali să poată opta pentru calitatea de furnizor de programe profesionale, situație în care se obține avizul A.S.F.;
 • obligația personalului implicat în activitatea de distribuție de a efectua minimum 15 ore/an de pregătire, echivalentul a 20 de credite de formare profesională;
 • examinarea la ISF pentru toate categoriile profesionale odată la 3 ani;
 • introducerea conceptului de mentorat în pregătirea profesională care conduce la introducerea de alte noi noțiuni, cum ar fi cea de debutant, mentor, activitate de mentorat, Registrul mentorilor (RM);
 • evaluarea competențelor și obținerea unui certificat de competențe a persoanelor care doresc să activeze în domeniul asigurărilor și/sau reasigurărilor, fără a mai urma programul de pregătire teoretică și practică inițială;
 • evaluarea și certificarea persoanelor care activează deja în domeniul asigurărilor de minimum 5 ani, cu respectarea anumitor condiții, în calitate de evaluatori de competente avizați de ISF și crearea Registrului evaluatorilor de competențe (REC);
 • delegarea unor competențe către ISF și emiterea de către institut a Metodologiei de lucru.

3. Schema logică a procesului de pregătire profesională

 

Schema  formare profesionala