Facebook LinkedIn

Atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor

În conformitate cu prevederile normelor puse în aplicare prin Ordinul nr.8/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor se realizează de către direcția de specialitate din cadrul ASF.

Directia cu atribuții de atestare a lectorilor în domeniul asigurărilor este Direcția Reglementare - Autorizare, Serviciul Autorizare - Avizare                                 (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.). 

1. CONDIȚII DE ATESTARE

(în conformitate cu art. 5 alin. (3) – (5) din normele puse în aplicare prin Ordinul nr. 8/2012)

 • să fie absolvenţi cu diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată din România sau din Spaţiul Economic European;
 • să aibă o experienţă de cel puţin 4 ani în domeniul asigurărilor sau în alte activități care au implicații asupra acestui domeniu;
 • să fi absolvit o formă de pregătire pentru educaţia adulţilor în domeniul formării formatorilor sau să fi urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomă de licenţă. 

Precizare: în situația în care ultima condiție precizată mai sus nu este îndeplinită, persoana poate fi atestată ca lector cu titlu provizoriu, cu obligația ca, în termen de 2 ani de la primirea documentului de atestare provizorie, să facă dovada că a absolvit un curs de pregătire în domeniul formării formatorilor. 

EXCEPȚII: Fac excepţie de la condițiile de atestare prevăzute mai sus cadrele didactice din învăţământul superior, specialiştii desemnaţi de către ASF, precum şi reprezentanţii unor autorităţi/instituții, din România sau din străinătate, al căror obiect de activitate are implicaţii în domeniul asigurărilor.

2. DOCUMENTAȚIE NECESARĂ

Documentația se depune la Registratura Generală a ASF, situată în Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, în atenția Direcției Reglementare-Autorizare, și  cuprinde:

 • cerere de atestare ca lector - Word;
 • copie de pe cartea de identitate sau paşaport, valabile la data solicitării atestării;
 • curriculum vitae semnat;
 • copie de pe diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată; pentru absolvenţii din Spaţiul Economic European, aceasta va fi tradusă în limba română și legalizată;
 • în cazul în care numele titularului înscris  pe diploma de absolvire prevăzută mai sus diferă de numele din cartea/buletinul de identitate sau paşaport, se vor prezenta copii ale documentelor care atestă că este vorba despre una şi aceeaşi persoană;
 • documente care să dovedească experienţa de 4 ani în domeniul asigurărilor sau în alte activități care au implicații asupra acestui domeniu (copie de pe cartea de muncă, adeverinţe, contracte de management etc.);
 • certificatul de absolvire a unei forme de pregătire pentru educaţia adulţilor în domeniul formării formatorilor sau copie de pe diploma de studii pentru persoanele care au urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomă de licenţă;
 • În cazul persoanelor care se încadrează în excepțiile menționate la secțiunea Condiții de atestare, de mai sus, se solicită numai:
 • copia documentului care atestă acordarea titlului didactic - pentru cadrele didactice din învăţământul superior respectiv, adresa de desemnare din partea conducerii autorităţii/instituţiei - pentru celelalte persoane.