Facebook LinkedIn

Autorizare

 

Autorizare societăți de asigurare

 

 

Autorizare intermediari principali

 

 

Avizare specialiști constatare daune

 

 

Avizare actuari

 

Legislația aplicabilă pentru obținerea autorizației de funcționare

 • Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,
 • Norma nr. 20/2016 privind autorizarea și monitorizarea societăților de asigurare și reasigurare.
 • Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie.
 • Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România referitor la autorizare pentru încheierea asigurării obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și catastrofelor naturale.
 • Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 10 noiembrie 2008 cu modificările aduse prin următoarele acte: L 248/2010; L 276/2010,
 • Ordinul nr.23/2008  pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, cu modificările ulterioare,
 • Ordinul nr.19/2009  pentru modificarea Normelor privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul nr.23/2008.
 • Legislația aplicabilă pentru obținerea autorizației/avizului de funcționare
 • Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări
 • Norma nr. 19/2018 privind distributia de asigurari, care stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească, precum și documentele pe care trebuie să le depună o entitate în vederea autorizării/avizării de către ASF ca intermediar principal. Cererile și declarațiile standard prevăzute de Norma nr. 19/2018 pot fi descărcate AICI.
 • Norma nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie, care stabileşte cadrul unitar, conceptual şi procedural pentru  dobândirea, dezvoltarea, acumularea şi certificarea competenţelor profesionale în domeniul asigurărilor şi/sau reasigurărilor, mecanismele de control şi de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor persoanelor care activează în domeniul distribuţiei de asigurări şi/sau reasigurări, condiţiile de autorizare a furnizorilor de programe de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări, condiţiile de avizare a intermediarilor principali în calitate de furnizori de programe de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări,  obligaţiile furnizorilor, societăţilor şi intermediarilor principali în ceea ce priveşte activitatea de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări, cerinţele de atestare a lectorilor, alte activităţi conexe activităţii de asigurare şi/sau reasigurare.

         

      Precizări privind codurile CAEN

       Codul CAEN aferent intermediarilor principali care desfășoară numai activitatea de distribuie a produselor de asigurare și/sau de   reasigurare este:

 • 6622 – Activități ale agenților și brokerilor de asigurare.

 Acest cod include și activitatea de creare de produse de asigurare în  asociație cu un asigurător1. Desfășurarea acestei activități se realizează numai cu avizul ASF conform prevederilor art. 24 și art. 25 din Norma 19/2018.

      Dacă o companie de brokeraj solicită aprobarea de a desfășura alte activități conform prevederilor art. 19 (3) lit. b)-e) din Norma nr. 19/2018, adăugă următoarele coduri CAEN, ulterior îndeplinirii cerințelor legale:

 • distribuție de produse de pensii, cod CAEN- 6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii;
 • distribuție de produse de investiții, cod CAEN - 6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii;
 • distribuţie de produse financiare (create de instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică), coduri CAEN - 6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare; - 6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii; - 6499 Alte intermedieri financiare;
 • organizare de cursuri de pregătire profesională, cod CAEN – 8559 Alte forme de învățământ.  

Conform art. 18 alin. (12) din Legea 132/2017 coroborat cu art. 21 alin. (3) din Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, persoanele care efectuează constatarea daunelor sunt avizate de către A.S.F. în vederea înregistrării în Registrul specialiștilor constatare daune. 

Descarcă AICI documentele necesare pentru avizare și înregistrare în Registrul specialiștilor constatare daune.

IMPORTANT:
1. Documentația pentru avizarea/înregistrarea în Registrul specialiștilor constatare daune nu se poate depune la registratura ASF fără certificatul de competențe ISF;

2. Documentația transmisă prin poștă fără certificatul de competențe ISF va fi returnată.  

Conform art. 11 alin. (6) din Norma nr. 20/2017,  A.S.F. deschide şi menţine o listă cu actuarii avizaţi în vederea întocmirii raportului prevăzut la alin. (3) din norma.

Descarcă AICI documentele necesare pentru înscrierea in Lista ASF conform Normei 20/2017.


Vezi  AICI  Lista actuarilor avizați în conformitate cu art. 11 alin. (6) din Norma nr. 20/2017

 

Termenul de soluționare a cererii de autorizare de funcționare

Potrivit art.4 alin.(4) din Norma nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare, A.S.F. decide asupra acordării avizului în vederea constituirii societății prin înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului,                         în termen de 90 de zile de la data la care informează solicitantul conform alin. (1) al aceluiași articol din norma menționată. 

A.S.F. decide asupra acordării autorizaţiei de funcţionare în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.

 

Termenul de soluționare a cererii de autorizare/avizare  de funcționare

Potrivit Legii nr. 236/2018 si a Normei nr. 19/2018, ASF decide asupra acordării autorizaţiei/avizului necesar desfăşurării activităţii în calitate de intermediar principal ori asupra respingerii cererii de autorizare/aviz, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.

   

 

1 IMPORTANT!

În conformitate cu răspunsul primit de la Oficiului Statistic al UE – EUROSTAT  în data de 16.07.2019,  activitatea de creare de produse de asigurare desfășurată de intermediarii principali, prevăzută la art. 17 alin.4 din Legea 236/2018 privind distribuția de asigurări  este inclusă în clasa 6622 (Activități ale agenților și brokerilor de asigurări), iar pentru desfășurarea acestei activități, intermediarii respectă prevederile art. 24 și art.25 din Norma 19/2018 privind distribuția de asigurări.

 

Lista societăților  de asigurare autorizate să practice asigurări obligatorii de răspundere civilă auto RCA