Facebook LinkedIn

Autorizare

 


 Autorizare societăți de asigurare

 
 Autorizare brokeri de asigurare


  Avizare specialiști constatare daune

 
 Înscriere în Lista ASF a Actuarilor  conform Normei 20/2017

Legislația aplicabilă pentru obținerea autorizației de funcționare

  • Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie și norma 20/2017 privind asigurările auto din România  și 

  • Norma nr. 22/2017 privind metodologia de calcul al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie    

Autorizare pentru încheierea asigurării obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și catastrofelor naturale

  • Legea nr. 260/2008privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 10 noiembrie 2008 cu modificările aduse prin următoarele acte: L 248/2010; L 276/2010.
  • Ordinul nr.23/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, cu modificările ulterioare. (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.3 din 05/01/2009)
  • Ordinul nr.19/2009 pentru modificarea Normelor privind autorizarea asigurătorilor pentru încheierea asigurării obligatorii a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, puse în aplicare prin Ordinul nr.23/2008 (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.621 din 16/09/2009)

 

 

Legislația aplicabilă pentru obținerea autorizației de funcționare

Norma stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească, precum și documentele pe care trebuie să le depună o societate în vederea autorizării de către ASF ca broker de asigurare.

Cererile și declarațiile standard prevăzute de norme pot fi descărcate împreună cu Norma nr. 9/2015 privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare (la Anexe).

Precizări privind codurile CAEN

Codurile CAEN aferente brokerilor de asigurare care desfășoară numai activitatea de intermediere a produselor de asigurare și/sau de reasigurare sunt:

6621 – Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor;

6622 – Activități ale agenților și brokerilor de asigurări.

Dacă un broker de asigurare deține și aprobarea de a desfășura activități de marketing a fondului de pensii administrate privat și/sau al prospectului schemei de pensii facultative, pe lângă codurile CAEN precizate mai sus el poate adăuga și următorul cod CAEN, după îndeplinirea tuturor cerințelor legale:

6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii.

 Precizări referitoare la codul RAF

 

Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România.
Conform articolului 21 alin. (3) din Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, persoanele care efectuează constatarea daunelor sunt avizate de către A.S.F. în vederea înregistrării și menținerii în Registrul specialiștilor constatare daune. Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 624 din 1 August 2017.Descarcă AICI documentele necesare pentru avizare și înregistrare în Registrul specialiștilor constatare daune.

IMPORTANT:

1.Documentația pentru avizarea/înregistrarea în Registrul specialiștilor constatare daune nu se poate depune la registratura ASF fără certificatul de competențe ISF;

2.Documentația transmisă prin poștă fără certificatul de competențe ISF va fi returnată.  


 

 

  

Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România.

Conform articolului 11 alin. (6) din Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, A.S.F. deschide şi menţine o listă cu actuarii avizaţi în vederea întocmirii raportului prevăzut la alin. (3) din aceeași Norma.

Descarcă AICI documentele necesare pentru înscrierea in Lista ASF a actuarilor conform Normei 20/2017.


Vezi AICI Lista actuarilor ce urmează să întocmească rapoartele conform art. 11 alin (3) din norma 20/2017 privind asigurările auto din România.

 

Taxa de autorizare

Regulamentul nr. 16/2014privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 11 decembrie 2014.

Regulamentul nr. 13/2015pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 951 din 22 decembrie 2015.

 

 

 

Taxa de autorizare

În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare şi/sau reasigurare, solicitantul trebuie să achite o taxă de autorizare, conform Normei ASF nr.9/2015.

 

 

 

Termenul de soluționare a cererii de autorizare de funcționare

Potrivit art.4 alin.(4) din Norma nr. 20/2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurare şi reasigurare, A.S.F. decide asupra acordării avizului în termen de 90 de zile de la data la care informează solicitantul conform alin. (1) al aceluiași articol din norma menționată. 

A.S.F. decide asupra acordării autorizaţiei de funcţionare în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.

 

Termenul de soluționare a cererii de autorizare de funcționare

Potrivit Legii nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, ASF va decide asupra acordării autorizaţiei necesare desfăşurării activităţii în calitate de broker de asigurare şi/sau de reasigurare ori asupra respingerii cererii de autorizare, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete.

 

 

 

 Lista societăților  de asigurare autorizate să practice asigurări obligatorii de răspundere civilă auto RCA