Facebook LinkedIn

Registrul actuarilor - Informare

Asociația Română de Actuariat (ARA) a preluat, în cursul lunii decembrie 2015, Registrul Actuarilor de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) cu respectarea legii 237/ 2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, care prevede printre altele în cadrul Articolului 179 Prevederi finale (1): “Registrul Actuarilor se preia de la ASF de către Asociația Română de Actuariat în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României […]”. Menționăm că Legea 237 / 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 în 28 octombrie 2015. 

Printre efectele preluării Registrului Actuarilor de către ARA se numără:
• Actuarii înregistrați la data preluării registrului au devenit automat membri ARA, având drepturile și obligațiile ce le revin din statutul și actul constitutiv al asociației, precum și din cerințele de etică și profesionalism aplicabile membrilor ARA link site ARA : http://www.actuariat.ro/
• În vederea asigurării continuității rapoartelor specifice pentru anul financiar 2015, care au termen de depunere până la 30 iunie 2016, ASF va continua să mențină pe propriul site datele din Registrul Actuarilor cel puțin până la data de 30 iunie 2016; 
• Tot pentru asigurarea continuității rapoartelor specifice pentru anul financiar 2015, ARA va continua să mențină categoria actuar certificat în cadrul asociației, pe lângă acelea de actuar student și membru deplin, acest lucru permițând actuarilor certificați să își poată desfășura activitatea profesională în vederea completării și semnării rapoartelor specifice menționate mai sus; 
• Începând cu 1 ianuarie 2016, au fost abrogate cerințele legale referitoare la categoria actuar certificat, categorie care face obiectul Registrului Actuarilor. Ca urmare, persoanele care doresc să se înscrie în ARA de la această dată (1 ianuarie 2016) vor putea aplica fie pentru categoria actuar student, fie pentru cea de membru deplin.