Facebook LinkedIn

Documentaţie

PROGRAM 

Înregistrarea cererilor de autorizare/avizare se va face după următorul program:

Luni 8:30 - 15:30
Marţi 8:30 - 15:30
Miercuri 8:30 - 15:30
Joi 8:30 - 15:30
Vineri 8:30 - 13:30

 

Precizări utile referitoare la întocmirea Cererilor de Autorizare/Avizare: 

  • Toate documentele vor fi însoţite de cereri semnate în original de reprezentantul legal al entităţii solicitante.
  • Toate documentele depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Sistemului de Pensii Private, în scopul obţinerii unei autorizaţiei sau a unui aviz, vor fi numerotate şi semnate, pentru conformitate, de reprezentanţii legali ai solicitantului şi vor fi însoţite de un opis în care acestea vor fi menţionate.
  • Documentele vor fi cuprinse într-un dosar de plastic sau într-un dosar de încopciat. În cazul dosarelor care cuprind un număr mare de file, acesta va fi depus în mod obligatoriu în bibliorafturi.
  • Toate documentele depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Sistemului de Pensii Private în vederea autorizării/avizării vor fi întocmite doar în limba română, sau vor avea ataşată traducerea legalizată.
  • În mod obligatoriu va fi ataşată şi dovada achitării taxei aferentă cererii.

ATENŢIONĂRI

  • După obţinerea autorizaţiei sau avizului de către o entitate, orice modificare a documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a eliberat autorizaţia ori avizul se va face numai cu avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară - Sectorul Sistemului de Pensii Private.
  • Orice modificare a actelor constitutive ale administratorilor fondurilor de pensii sau ale brokerilor de pensii private se va depune în mod obligatoriu la Oficiul Registrului Comerţului numai însoţită de avizul prealabil al Autorităţii de Supraveghere Financiară - Sectorul Sistemului de Pensii Private.
  • În situaţia în care activitatea entităţii este autorizată şi de o altă instituţie/sector (BNR, Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectroul Asigurări-Reasigurări sau Sectorul Instrumente Financiare) cererea de avizare a modificărilor documentelor sau a condiţiilor pe baza cărora s-a eliberat autorizaţia ori avizul trebuie să aibă ataşat şi acordul instituţiei/sectorului respectiv.