Facebook LinkedIn

Raport Anual ASF 2015


Raportul anual ASF 2015 a fost analizat şi aprobat de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, în şedința din 09 iunie 2016 şi a fost înaintat Parlamentului României, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest raport anual prezintă activitatea Autorității din anul calendaristic 2015 şi reflectă datele la 31 decembrie 2015.


Descarcă AICI Raportul ASF 2015.