Facebook LinkedIn

Raport Anual ASF 2013

Raportul anual 2013 a fost analizat şi aprobat de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară în şedința din 25 iunie 2014 şi a fost înaintat Parlamentului României în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară.
 
Acest raport anual prezintă evenimentele din anul calendaristic 2013 şi reflectă datele la 31 decembrie 2013.


DESCARCĂ RAPORTUL ASF 2013


ANEXE brokeri de asigurare și/sau reasigurare - Raport ASF 2013 ( vezi pag.371)

Anexa I 14 - Situația activului bilanțier și capitalul social al brokerilor, la 31.12.2013
Anexa I 15 - Situația primelor intermediate și a daunelor regularizate de brokeri de asiguare
Anexa I 16 - Harta distribuție intermedieri realizate de brokerii de asigurare 
Anexa I 18 - Rezultatele financiare ale brokerilor, cf. bilanțului contabil la 31.12.2013