Facebook LinkedIn

Nr.39 (săptămâna:01-03)

Buletinul A.S.F.
                                                                Rapoarte ale emitenţilor în perioada 01.10.2014 - 03.10.2014


FONDUL PROPRIETATEA S.A.
RAPORT CURENT - Data raportului: 3 octombrie 2014

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
CONVOCATOR A.G.E.A. conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB şi Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. - Data raportului: 02 octombrie 2014

CONVOCATOR A.G.O.A. conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB şi Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. - Data raportului: 02 octombrie 2014


S.C. CONDMAG S.A. Braşov
RAPORT CURENT conform art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital - Data raportului: 02.10.2014

S.C. UZUC S.A. Ploiești
RAPORT CURENT în conformitate cu prevederile art. 224 și 226 din Legea nr.297/2004 și art. 113 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 30.09.2014

S.C. UAMT S.A. Oradea
CONVOCATOR A.G.E.A. Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 02.10.2014

S.C. COMAT CLUJ S.A.

RAPORT CURENTconform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori
mobiliare și Legii nr.297/2004 privind piața de capital - Data raportului: 01.10.2014

SNTGN TRANSGAZ S.A. Mediaş
RAPORT CURENT conform prevederilor art. 224 din Legea nr.297/2004 - Data raportului: 3 octombrie 2014

ArcelorMittal Hunedoara
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și Legii nr. 297/2004 - Data raportului: 01.10.2014

S.C. ALRO S.A. Slatina
RAPORT CURENT- Data raportului: 01.10.2014