Facebook LinkedIn

Nr.33 (săptămâna:18-22)

Buletinul A.S.F.

Rapoarte ale emitenţilor în perioada 18.08.2014 - 22.08.2014


"RULMENȚI" S.A.-Bârlad
CONVOCATOR A.G.O.A. și  A.G.E.A. 

S.C. BIOFARM S.A.
RAPORT CURENT conform Art. 99 litera s) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață,Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare, Capitolul VI, Secțiunea 3. Data Raportului: 20.08.2014

S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.
RAPORT CURENT asupra hotărârilor A.G.O.A. din data de 20.08.2014. Data raportului: 21.08.2014.

S.C. Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S.A.
RAPORT CURENT conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital din România și Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M.
CURRENT REPORT in compliance with the Romanian Capital Market Law no. 297/2004 and CNVM Regulation no. 1/2006.

Fondul Proprietatea S.A.
RAPORT CURENT conform art. 99 lit. (s) din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare. Data  raportului: 20.08.2014.

S.C. CONDMAG S.A.
RAPORT CURENT - Data raportului: 21.08.2014


S.C. COMVEX S.A.

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - art. 113, lit. A alin. (1) lit. b) și art. 226 din Legea nr. 297/2004.Data raportului: 22.08.2014