Facebook LinkedIn

Nr.31(săptămâna:01-08)

Buletinul A.S.F.
Rapoarte ale emitenţilor în perioada 01.08.2014 - 08.08.2014


SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006.Modificări organizatorice SAI Intercapital Investment Management. Data raportului -01.08.2014

SIF OLTENIA S.A.
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital - Data raportului: 01.08.2014.

S.I.F. Transilvania S.A.
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 01.08.2014.

S.C. COMVEX S.A. Constanța
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - art. 113, lit. A alin. (1) b) și art. 226 din Legea nr. 297/2004 - Data raportului: 04.08.2014.

S.C. PERLA COVASNEI S.A. Voluntari
RAPORT CURENT conform cu Regulamentul nr.1/2006, privind emitenţii şi operaţiunile cu valorile mobiliare ale C.N.V.M. anexa 29, cu prevederile art.113, lit. A, B, F, G, alin.(3) şi art.117, lit. A - Data raportului: 01.08.2014
CONVOCATOR

Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - “ELECTRICA” S.A.
RAPORT CURENT conform Legii nr. 297/2004 privind piața de capital din România și Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. - Data raportului: 04.08.2014

CURRENT REPORT in compliance with the Romanian Capital Market Law no. 297/2004 and
CNVM Regulation no. 1/2006 - Report date: 04.08.2014Fondul Proprietatea
RAPORT CURENT - Data raportului: 06.08.2014

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
RAPORT CURENT conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. s ̧i Codului BVB - Data raportului: 07 august 2014

S.C. ALRO S.A. Slatina
RAPORT CURENT întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 - Data raportului: 07.08.2014

S.C. ALUM S.A. Tulcea
RAPORT CURENT întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital - Data raportului: 08.08.2014

S.C. ICERP S.A. Ploiești
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.VM. nr. 1/2006 - Data raportului: 08.08.2014


S.C. DUCTIL S.A.
ANUNȚ referitor la disponibilitatea raportul aferent semestrului I 2014. Data raportului: 08.08.2014.


S.C. DAFORA S.A. Mediaş
RAPORT CURENT întocmit în baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.(3)) şi a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 (art.113 alin.(1) lit. c) - Data raportului: 04.08.2014