Facebook LinkedIn

Nr.26 (săptămâna:01-04)


Buletinul A.S.F.
Rapoarte ale emitenţilor în perioada 01.07.2014 -04.07.2014


S.C. ELECTROAPARATAJ S.A. Târgoviște
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital - Data raportului: 01.07.2014

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
RAPORT CURENT conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și Codului BVB - Data raportului: 03 iulie 2014.

FONDUL PROPRIETATEA S.A.
RAPORT CURENT - Data raportului: 3 Iulie 2014

S.C. ALUM S.A. Tulcea
RAPORT CURENT întocmit conform prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital - Data raportului: 03.07.2014

S.C. CONDMAG S.A. Braşov
RAPORT CURENT  conform art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital - Data raportului: 03.07.2014


S.I.F. TRANSILVANIA S.A.
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 04.07.2014

SAI INTERCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006. Modificări organizatorice SAI Intercapital Investment Management. Data raportului - 01.07.2014


S.C. ALRO S.A. Slatina
RAPORT CURENT - Data raportului: 03.07.2014