Nr.20 (săptămâna: 19-23)


Buletinul A.S.F.
Rapoarte ale emitenţilor în perioada 19.05.2014 -23.05.2014


S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCȚII S.A. Cluj-Napoca
CONVOCATOR A.G.E.A., la sediul societății, pentru data de 23.06.2014

S.C. UAMT S.A. Oradea
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. Nr.1/2006 - Data raportului: 19.05.2014

Fondul Proprietatea S.A.
RAPORT CURENT conform art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare - Data raportului: 20 mai 2014
RAPORT CURENT conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. j) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare - Data de 21 mai 2014

S.C. POLSIB S.A. Sibiu
RAPORT întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 20 mai 2014
Erata la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din 09/05/2014.

S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iaşi
RAPORT CURENT - Data raportului: 21.05.2014

S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A.
RAPORT CURENT conform Legii nr.297/2004 si Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 22 mai 2014