Facebook LinkedIn

Nr.18(săptămâna: 02-09)


Buletinul A.S.F.
Rapoarte ale emitenţilor în perioada 02.05.2014 -09.05.2014
S.C.A.E.P. GIURGIU PORT S.A.
RAPORT CURENT în conformitate cu art.226 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 02.05.2014

Fondul Proprietatea S.A.
RAPORT CURENT - Data raportului: 5 mai 2014 
RAPORT CURENT conform Art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti Operator de Piaţă, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare - Data raportului: 8 mai 2014

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
RAPORT CURENT conform prevederilor Codului BVB - Data raportului: 06 mai 2014
RAPORT CURENT conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și Codului BVB - Data raportului: 08 mai 2014
COMUNICAT
RAPORT CURENT conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și Codului BVB - Data raportului: 09 mai 2014

S.C. APARTAMENTUL S.A. Piteşti
RAPORT CURENT în conformitate cu prevederile art.113 A, lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerea de măsuri nr.11/2010 - Data raportului: 07.05.2014
HOTĂRÂREA Nr.2/07.05.2014