Facebook LinkedIn

Nr.15 (săptămâna 14-18)


Buletinul A.S.F.
Rapoarte ale emitenţilor în perioada 14.04.2014 - 18.04.2014


Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ’’TRANSGAZ’’ S.A.Mediaș
CONVOCATOR A.G.O.A. şi A.G.E.A.
 pentru data de 28 aprilie 2014
RAPORT CURENT conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 - Data raportului: 15 aprilie 2014

S.C. COMCEREAL S.A. Tulcea
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr.297/2004 privind piața de capital - Data raportului: 14.04.2014


SIF MUNTENIA S.A.
Raport curent - Data raportului: 14.04.2014
Reconvocare AGOA - Data raportului: 14.04.2014
Raport curent - Data raportului: 15.04.2014

S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. București
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 15.04.2014

SIF BANAT-CRIȘANA
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr.297/2004 privind piața de capital - Data raportului: 15.04.2014

SIF MOLDOVA S.A.
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 15.04.2014

S.C. CONPET S.A. Ploiești
RAPORT CURENT nr. 11/2014 conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 15.04.2014
RAPORT CURENT nr. 12/2014 conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 16.04.2014

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și Codului BVB -Data raportului: 16 aprilie 2014
Completare convocator AGOA - Data raportului: 16 aprilie 2014

S.C. GENERALCOM S.A. București
RAPORT CURENT conform cu prevederile art. 113 litera A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 cu completările și
modificările ulterioare - Data raportului: 16.04.2014

S.C. ANTECO S.A. Ploiești
CONVOCATOR A.G.O.A.  S.C. ANTECO S.A. Ploiești în data de 22/23.05.2014

S.C. SINTOFARM S.A. Bucureşti
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 16.04.2014

S.C. CONDMAG S.A. Braşov
RAPORT CURENT conform art.113 lit. A alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi art.226 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital - Data raportului: 14.04.2014

S.C. COMAUTOSPORT S.A. Bucureşti
Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 14.04.2014
Raport curent privind Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 14.04.2014

S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A.
RAPORT CURENT conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 16 aprilie 2014

S.C. DIHAM S.A. București
Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 16.04.2014
Raport curent privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16.04.2014

S.C. BIOFARM S.A. București
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 17.04.2014


S.C. COMREP S.A. Ploiești
HOTĂRÂREA AGEA Nr. 1/14.04.2014


SIF BANAT-CRIȘANA
RAPORT CURENT Hotărâre A.G.O.A. conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr.297/2004 privind piața de capital - Data raportului: 15.04.2014

BRD-Groupe Société Générale S.A.
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 17.04.2014

Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
RAPORT CURENT conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România și Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M. - Data raportului: 18 aprilie 2014