Facebook LinkedIn

Nr.17(săptămâna: 28-30)


Buletinul A.S.F.
Rapoarte ale emitenţilor în perioada 28.04.2014 - 30.04.2014


Fondul Proprietatea S.A.
RAPORT CURENT conform art. 113 pct. A, alin. (1) lit. c) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare şi Ordinare ale Acţionarilor din data de 28 aprilie 2014. Data raportului: 28 aprilie 2014.

SIF MUNTENIA S.A.
RAPORT CURENT- Data raportului: 28.04.2014

S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. București
RAPORT CURENT nr. 276 din 28 Aprilie 2014

C.N.F.R. NAVROM S.A.
COMUNICAT DE PRESĂ

S.C. COMVEX S.A. Constanța
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - art. 113, lit. A alin. 1 b) și art. 226 din Legea nr.297/2004 - Data raportului: 28.04.2014

S.C. DUCTIL S.A. Buzău
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 28.04.2014
COMUNICAT DE PRESĂ

S.I.F. TRANSILVANIA S.A.
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 28.04.2014

ABO FARM S.A. Zalău
RAPORT în conformitate cu prevederile art. 113 literele A, B, F, G alin. (3) şi art. 117 litera A - Data raportului: 28.04.2014

S.C. UNITEH S.A. Timișoara
RAPORT CURENT conform Legii nr.297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 28.04.2014

S.C. CAROMET S.A. Caransebeș
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 28.04.2014

S.C. DAFORA S.A. Mediaș
Raport curent întocmit în baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.(3)) și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 (art.113 alin.(1) lit. c) - Data raportului: 28.04.2014


S.C. ELECTROUTILAJ S.A. Câmpina
RAPORT CURENT A.G.E.A. conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 29.04.2014
RAPORT CURENT A.G.O.A. conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 29.04.2014

S.C. HORTICOLA S.A. Bucureşti
CONVOCATOR A.G.O.A. S.C. Horticola S.A. pentru data de 29.05.2014

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. București
RAPORT CURENT Hotărârea A.G.O.A. conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 29.04.2014

S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea
RAPORT CURENT conform art.113 A, litera c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 29 aprilie 2014

S.C. POLSIB S.A. Sibiu
RAPORT A.G.O.A. întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 29 aprilie 2014

SIF OLTENIA S.A.
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital - Data raportului: 29.04.2014


S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. Gherceșt
i

RAPORT CURENT nr. 4/2014 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 30.04.2014

S.C. AMONIL S.A. Slobozia
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006 privind emitenții de valori mobiliare - Data raportului: 30.04.2014

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.

RAPORT CURENT conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și Codului BVB -Data raportului: 29 aprilie 2014

RAPORT CURENT A.G.E.A.conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB şi Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. -Data raportului: 29 aprilie 2014

RAPORT CURENT A.G.O.A. conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB şi Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. -Data raportului: 29 aprilie 2014


S.C. ALUM S.A. Tulcea

RAPORT CURENT întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital -Data raportului: 29.04.2014
RAPORT CURENT întocmit conform prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital - Data raportului: 28.04.2014

S.C. BAD RULMENŢI S.A. Braşov
COMUNICAT A.G.O.A din data de 25.04.2014

S.C. STOMOBI S.A. Bucureşti
RAPORT CURENT A.G.E.A. din data de 28.04.2014
RAPORT CURENT A.G.O.A. din data de 28.04.2014

S.C. FLAMURA S.A. Bucureşti
AGEA - Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23.04.2014
AGOA - Raport curent privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.04.2014

ABO MlX S.A. Satu Mare
Convocare AGOA - Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 28.04.2014
AGOA - Raport în conformitate cu prevederile art. 113 literele A, B, F, G alin. (3) şi art. 117 litera A - Data raportului: 28.04.2014

S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A.
AGEA - Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 28.04.2014
AGOA - Raport curent conform Regulamentului nr.1/2006 - Data: 28.04.2014


S.C. MARTENS S.A. Galați
RAPORT CURENT AGOA - conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 art. 113 lit. A pct. c) - Data raportului: 29.04.2014

SNTGN TRANSGAZ S.A. Mediaș
HOTĂRÂREA NR. 1 a AGOA Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Mediaş, din data de 28 aprilie 2014
COMUNICAT
HOTĂRÂREA NR. 2 a AGEA Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Mediaş, din data de 29 aprilie 2014
COMUNICAT

S.C. ALRO S.A. Slatina
RAPORT CURENT întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 - Data raportului: 28.04.2014
RAPORT CURENT întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004 - Data raportului: 29.04.2014

Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
RAPORT CURENT conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România și Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M. - Data raportului: 28 aprilie 2014
RAPORT CURENT conform Legii nr.297/2004 privind Piața de Capital din România și Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M. - Data raportului: 29 aprilie 2014


S.C. “ VINALCOOL ARGEȘ” S.A.
RAPORT CURENT nr. 484  conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 28.04.2014


S.C. STIROM S.A. București
RAPORT CURENT conform Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi art. 113 litera A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 29 aprilie 2014
DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE nr. 1 din data de 30.04.2014


S.C. CONDMAG S.A. Braşov

RAPORT CURENTconform art.113 lit. A alin.(1) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 29.04.2014


S.C. CONPET S.A. Ploiești

RAPORT CURENT nr. 13/2014 conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 -Data raportului: 29.04.2014

S.C. ROMCARBON S.A.
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006 - Data raportului: 29.04.2014

S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. Craiova
RAPORT CURENT conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M. - Data raportului: 29.04.2014

BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj-Napoca
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 30.04.2014

S.C. ADMET S.A. Galaţi

HOTĂRÂREA A.G.O.A. ADMET S.A. din data de 29 aprilie 2014
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 și Legii nr.297/2004 - Data raportului: 30.04.2014

S.C. UPET S.A. Târgoviște
HOTĂRÂREA  A.G.O.A. NR. 1/28.04.2014