Facebook LinkedIn

Nr.12 (săptămâna 24-31)


Buletinul A.S.F.
Rapoarte ale emitenţilor în perioada 24.03.2014 - 31.03.2014CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și Codului BVB - Data raportului: 24 martie 2014
Comunicat – detalii privind întâlnirea de prezentare a rezultatelor financiare anuale 2013
Eveniment important de raportat (informare acționari și investitori)
Eveniment important de raportat: Încetare contract de mandat.

S.C. POLSIB S.A. Sibiu
Raport întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M nr.1/2006 - Data raportului: 24 martie 2014.

S.C. CONDMAG S.A. Braşov
Raport curent întocmit conform Art.224 alin.(3) din Legea nr.297/2004 privind piaţa de capital şi a Art.113 lit. A alin.(1) lit. b din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare Data raportului: 24.III.2014

S.C. TANIRO CAPITAL S.A. Cluj-Napoca

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 24.03.2014

S.C. AMONIL S.A. Slobozia
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii de valori mobiliare - Data raportului: 25.03.2014

S.C. ADMET S.A. Galați
Raport curent conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 24 martie 2014


S.C. APARTAMENTUL S.A. Piteşti
Raport curent în conformitate cu prevederile art.113 A, alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerea de măsuri nr.11/2010 - Data raportului: 25.03.2014
CONVOCATOR A.G.E.A. în data de 07.05.2014


S.C. UPET S.A. Târgoviște

Raport curent conform art. 226 alin. (1) din Legea nr.297/2004 și
art. 113A din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 25.03.2014

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și Codului BVB -Data raportului: 26 martie 2014

S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. București
Raport curent conform art.113A (1) lit. a și b din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data: 26.03.2014

S.C. CAROMET S.A. Caransebeş
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului 26.03.2014

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. București
Raportul curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 26.03.2014

STIROM S.A. Bucureşti
Raport curent conform Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi art. 113 litera A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 26 Martie 2014


S.C. UNISEM S.A. București
Convocator Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) la data de 28.04.2014
HOTĂRÂREA Nr. 11 din 26.03.2014


CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB şi Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. -Data raportului: 27 martie 2014
CONVOCARE  A.G.E.A. 
CONVOCARE A.G.O.A.


S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. București
Raport curent nr. 197 din 27 martie 2014


S.C. AVIOANE CRAIOVA S.A. Ghercești
Raport curent nr. 3/2014 întocmit de AVIOANE CRAIOVA S.A. în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 25.03.2014


S.C. CONPET S.A. Ploiești
Raport curent nr. 7/2014, conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 25.03.2014 

Raport curent nr. 8/2014, conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 27.03.2014

Raport curent nr. 9/2014, conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 27.03.2014

SIF OLTENIA S.A.

Raport curent nr. 1899, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital - Data raportului: 28.03.2014

Raport curent nr. 1899, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital - Data raportului: 28.03.2014

S.C. MARTENS S.A. Galați
Raport curent conform Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006 art. 113 lit. A pct. b) - Data raportului: 26.03.2014

S.C. ELECTROUTILAJ S.A. Câmpina
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 25.03.2014

SOCIETATEA COMERCIALĂ STOMOBI S.A. Bucureşti
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

DUCTIL S.A. Buzău
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data: 28.03.2014


S.C. SIBAREX S.A. Câmpineanca
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 26.03.2014

S.C. ALUM S.A. Tulcea

Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital - Data raportului: 27.03.2014


S.C. UPET S.A. Târgoviște

Raport curent conform art. 226 alin. (1) din Legea nr.297/2004 și art. 113A din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 28.03.2014

S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 28.03.2014

S.C. ZENTIVA S.A. București
Raport curent conform art. 226 alin. (1) din Legea nr.297/2004 și art. 113 lit. A alin. (1) lit. (b) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 24.03.2014

BANCA TRANSILVANIA S.A.
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data: 26.03.2014

S.C. ALRO S.A. Slatina
Raport curent nr.23 - Data raportului: 27.03.2014
Raport curent nr.24 - Data raportului: 27.03.2014

SC. ROMPETROL RAFINARE S.A.
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 27 martie 2014

S.C. CONPET S.A. Ploiești
Raport curent nr. 10/2014 conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 31.03.2014

S.C. DAFORA S.A. Mediaș
Raport curent întocmit în baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.(3)) și a Regulamentului nr.1/2006 (art.113 alin.(1) lit. c)) - Data raportului: 26.03.2014