Facebook LinkedIn

Nr.11 (săptămâna 17-21)


Buletinul A.S.F.
Rapoarte ale emitenţilor în perioada 17.03.2014 - 21.03.2014S.C. CONTED S.A. Dorohoi
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 17.03.2014

S.C. IAR S.A. Brașov
Raport curent nr. 2 la data de 17.03.2014 conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare.  
COMUNICAT DE PRESĂ
CONVOCATOR

S.C. UAMT S.A. Oradea
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 17.03.2014
Raport curent: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 21.03.2014

S.C. CONPET S.A. Ploiești
Raport curent nr. 6/2014 conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 -Data raportului: 18.03.2014

S.C. SAB RĂDĂUŢI S.A.
Raport curent nr.1/2014, conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 – art.113 lit. A alin.(1) lit. a) şi lit. b) - Data raportului: 18.03.2014

S.C. DAFORA S.A. Mediaș
Raport curent întocmit în baza Legii nr.297/2004 (art. 224 alin.(3)) și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 (art.113 alin.(1) lit. c) - Data raportului: 18.03.2014

S.C. BAZA DE APROVIZIONARE ȘI DESFACERE S.A. Suceava 
Raport curent conform Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 18.03.2014

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și Codului BVB - Data raportului: 20 martie 2014.

S.C. ABO FARM S.A. Zalău
Raport curent în conformitate cu prevederile art.113 literele A, B, F, G alin. (3) şi art.117 litera A a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 19.03.2014

S.C. AEROSTAR S.A. Bacău
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și prevederilor Codului Bursei de Valori București - Data raportului: 19.03.2014

S.C. DUCTIL S.A. Buzău
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 – Data raportului: 19.03.2014

SOCIETATEA COMERCIALĂ STOMOBI S.A.
Raport curent privind AGOA și AGEA din 28-29.04.2014

S.C. TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION S.A. Câmpina
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 19.03.2014

S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iaşi
Raport curent - Data raportului: 20.03.2014
Raport curent Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor  - Data raportului 21.03.2014

S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS IAȘI S.A.
Raport curent conform Legii nr.297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 20 martie 2014

S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A.
Raport curent conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 20.03.2014

S.C. BAD RULMENŢI S.A. Braşov
Raport curent în conformitate cu art. 113A alin.(1), pct. a şi b din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, privind prevederile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 - Data raportului: 20.03.2014

S.C. CAMEXIP S.A. Băicoi
Raport curent Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 20.03.2014

S.C. FLAMURA S.A.
Raport curent privind AGOA și AGEA din 23-24.04.2014

S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. Bucureşti
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 20.03.2014
Raport curent:Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 21.03.2014

S.C. AEROTEH S.A. Bucureşti
Raport curent conform: Art. 113, capitolul A, alin. (1), lit. c, din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare. Data raportului: 21.03.2014

S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A. Câmpina
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 21.03.2014

S.C. PETROCART S.A. Piatra Neamț
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 20.03.2014

S.C. UZUC S.A. Ploiești
Raport în conformitate cu prevederile art. 224 și 226 din Legea nr.297/2004 și art. 113 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 21.03.2014

S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A. Craiova
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind Convocarea A.G.O.A. din data de 28.04.2014 -Data raportului: 21.03.2014