Facebook LinkedIn

Nr.10 (săptămâna 10-14)


Buletinul A.S.F.

Rapoarte ale emitenţilor în perioada 10.03.2014 - 14.03.2014

S.C. APARTAMENTUL S.A. Pitești
Raport curent în conformitate cu prevederile art.113 A, alin.(1) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și Dispunerii de măsuri nr.11/2010 - Data raportului: 10.03.2014

S.C. SERICO S.A. București
Raport curent conform Legii nr.297/2004 privind piața de capital și Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 10.03.2014

S.C. SALTEX S.A. Salonta
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 

S.C. COMAUTOSPORT S.A.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

S.C. DIHAM S.A. Bucureşti
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor

SIF MOLDOVA S.A.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

S.C. BIOFARM S.A. București
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 12.03.2014

S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea - Societate în insolvență.
Raport curent conform art.113 A, lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului : 11 martie 2014

S.C. COMREP S.A. Ploiești
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 10.03.2014

BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 14.03.2014

S.C. VINALCOOL ARGEȘ S.A. Pitești
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 11.03.2014