Nr.7 (săptămâna 17-21)

Buletinul A.S.F.
Rapoarte ale emitenţilor în perioada 17.02.2014 - 21.02.2014


CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 şi Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. - 17 februarie 2014

CN TRANSELECTRICA S.A.
Situații Financiare Separate Preliminare la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2013

S.C. CONPET S.A. Ploiești
Raport curent nr. 3/2014 conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - 17.02.2014

S.C. GENERALCOM S.A. Bucureşti
Raport curent conform cu prevederile art. 113 litera A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 cu completările şi modificările ulterioare - Data raportului: 20.02.2014

S.C. SINTOFARM S.A. București
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - 20.02.2014

SIF BANAT-CRIȘANA
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital - Data raportului: 21.02.2014

S.C. CONPET S.A. Ploieşti
Raport curent nr. 4/2014 conform Legii nr. 297/2004 şi Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 20.02.2014

S.C. “SOMEŞ” S.A. Dej
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare - Data raportului: 20.02.2014

S.C. HORTICOLA S.A. București
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 21.02.2014