Facebook LinkedIn

Nr.6 (săptămâna 10-14)


Buletinul A.S.F.
Rapoarte ale emitenţilor în perioada 10.02.2014 - 14.02.2014S.C. UAMT S.A. Oradea
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

S.C. AEROTEH S.A. Bucureşti
Convocator Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii înscrişi la Registrul Acţionarilor

S.C. TANIRO CAPITAL S.A. Cluj-Napoca
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

SIF MUNTENIA S.A.
Raport curent  conform art.113 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 

S.C. IAR S.A. Braşov
Lista persoanelor care au acces la informaţii privilegiate întocmită conform art. 149 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

S.C. SIBAREX S.A. Câmpineanca
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - 14.02.2014
Convocator Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.

Raport curent nr. 5359/14.02.2014 

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și Codului BVB -14.02.2014

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
Raport curent nr. 5360/14.02.2014

S.C. IAR S.A. Braşov
Lista persoanelor care au acces la informaţii privilegiate întocmită conform art. 149 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 -Data: 13.02.2014