Facebook LinkedIn

Nr.5 (săptămâna 03-07)


Buletinul A.S.F.
Rapoarte ale emitenţilor în perioada 03.02.2014 - 07.02.2014Societatea Comercială ANTIBIOTICE – S.A. Iaşi
Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor Ordinară şi Adunării Generale a Acţionarilor Extraordinară

CNTEE TRANSELECTRICA S.A.
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. și Codului BVB

S.C. ALRO S.A. Slatina
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

SIF MUNTENIA S.A.
Raport curent privind modificarea autorizaţiei de funcţionare a societăţii de administrare a investiţiilor ca urmare a modificării componenţei conducerii societăţii

S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea
Raport curent conform art.113 A, lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006.

S.C. DAFORA S.A. Mediaș
Raport curent întocmit în baza Legii nr.297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 (art.113 lit. a, e) - Data raportului: 07.02.2014