Facebook LinkedIn

Nr.3 (săptămâna 20-24)


Buletinul A.S.F.
Rapoarte ale emitenţilor în perioada 20.01.2014 - 24.01.2014S.C. HORTICOLA S.A. Bucureşti 
Convocator Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. Bucureşti
Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

S.C. CONPET S.A.
Raport curent nr. 2/2014 conform Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 

S.C. ALRO S.A. Slatina
Raport curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea nr. 297/2004

S.C. UZUC S.A. Ploiești
Raport în conformitate cu prevederile art. 224 şi 226 din Legea nr. 297/2004 şi art. 113 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 -