Facebook LinkedIn

REGULAMENT NR.11/ 2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr.3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de ASF

Art. I. – Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 5 aprilie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins: „a) potențialilor achizitori și acționarilor semnificativi din cadrul societăților de servicii de investiții financiare, societăților de administrare a investițiilor, administratorilor fondurilor de investiții alternative, contrapărții centrale, societăților de asigurare ......


Descarcă AICI textul integral al Regulamentului nr. 11/2017.