Facebook LinkedIn

REGULAMENT NR. 9/2017 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) din 22.09.2017


Art. I. -   Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 19 mai 2016, se modifică după cum urmează: 

   1. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
" Art. 12. -  (1) Orice persoană fizică poate să devină conciliator înscris în Registrul conciliatorilor SAL-FIN dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:  ....... .


Descarcă AICI textul integral al Regulamentului nr. 9/2017.