Facebook LinkedIn

NORMA nr. 41/2016 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către ASF

Art. I. - Norma nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 29 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (2), partea introductivă a alineatului (4) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
....


Descarcă aici textul integral al normei.