Facebook LinkedIn

REGULAMENTUL NR. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţii de control periodic şi inopinat, de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în activitatea de control.
(2) În conformitate cu prevederile art. 212 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012, structurile de specialitate din cadrul A.S.F. desfăşoară activităţi de control periodic şi inopinat în vederea exercitării rolului activ al A.S.F., atât în direcţia constatării modului de aplicare a reglementărilor legale în vigoare de către entităţile reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F., cât şi a gestionării corespunzătoare a riscurilor incidente activităţii acestora. .....


Descarcă aici textul integral al regulamentului.