Facebook LinkedIn

NORMA nr. 40/2016* pentru modificarea şi completarea Normei ASF nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de ASF


Art. I. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 3 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: " Art. 1. - (1) Prezenta normă stabileşte cerinţele la nivelul entităţilor autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., pentru identificarea, prevenirea şi reducerea impactului potenţial negativ al riscurilor operaţionale generate de utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor la nivel de oameni, procese, sisteme şi mediu extern, inclusiv de fapte ce ţin de criminalitatea informatică."
2. La articolul 2, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: " Art. 2. - Prezenta normă se aplică următoarelor categorii de entităţi autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F, denumite în continuare entităţi:".
3. La articolul 2, partea introductivă a literei b) se modifică şi va avea următorul cuprins: ....

Descarcă aici textul integral al Normei nr. 40/2016.

Se abrogă începând cu data de 15 aprilie 2018, de la această dată intră în vigoare Norma nr. 4/2018