Facebook LinkedIn

REGULAMENTUL NR. 8 / 2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Art. I. – Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobilare nr. 12/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 19, alineatele (3) – (5) se abrogă.
2. La articolul 25, alineatul (5) se abrogă.
....

Descarcă AICI textul integral al Regulamentului nr. 8/2016.