Facebook LinkedIn

REGULAMENTUL Nr. 7/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

Art. I. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă. 2. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se abrogă. 3. La articolul 2 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
...

Descarcă AICI textul integral al Regulamentului nr. 7/2016.