Facebook LinkedIn

REGULAMENTUL NR. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

Art. 1. - (1) Se înfiinţează în cadrul Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar, denumită în continuare SAL-FIN, constituită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi, denumită în continuare OG nr. 38/2015, şi care oferă soluţionarea unui litigiu printr-o procedură SAL şi funcţionează exclusiv în cadrul A.S.F. SAL-FIN este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor prezentului regulament şi procedurilor specifice subsecvente.
(2) SAL-FIN are misiunea de a organiza şi soluţiona, prin proceduri SAL, litigiile dintre consumatori, astfel cum aceştia sunt definiţi prin art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi entităţile autorizate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F., după caz, denumite în continuare comerciant/profesionist.
....

Descarcă AICI textul integral al Regulamentului nr. 4/2016.