Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF

Art. 1. – (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul normativ unitar de aplicare a principiilor guvernanţei corporative la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., şi promovează dezvoltarea guvernanţei corporative în condiţiile aplicării celor mai bune practici și realizării unui management prudent.

(2) Prezentul regulament stabilește un set de cerințe care stau la baza aplicării principiilor guvernanței corporative de către entitățile reglementate prevăzute la art. 3.

....

Descarcă AICI textul Regulamentului nr. 2/2016.