Facebook LinkedIn

NORMĂ nr. 27/ 2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Art. 1.- (1)Prezenta normă se aplică auditorilor financiari care desfăşoară activitate de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., respectiv stabileşte condiţiile de avizare a auditorilor financiari, precum şi cerinţele de informare referitoare la auditul financiar al entităţilor menţionate care activează în sectorul instrumente şi investiţii financiare, sectorul asigurări-reasigurări şi în sectorul sistemului de pensii private. ...


Descarca aici Norma nr. 27/2015.

Norma a fost publicata în Monitorul Oficial cu numărul 976 din data de 29 decembrie 2015.