Facebook LinkedIn

Regulamentul nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de ASF

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileşte criteriile şi procedurile aplicabile de către A.S.F. şi de către
entităţile reglementate pentru evaluarea, aprobarea/notificarea persoanelor propuse în structurile de conducere
şi pentru exercitarea funcţiilor-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere
Financiară, denumită în continuare A.S.F.  ...

Citește aici  Regulamentul A.S.F. nr.14/2015

Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 975 /29 .12.2015.