REGULAMENT nr.13/2015 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară *

* Prevederile acestui Regulament au fost incluse în forma republicată  a Regulamentului nr. 16/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.733 din 6 septembrie 2019, dându-se textelor o nouă numerotare.Citește aici  Regulamentul A.S.F. nr.13/2015 *

Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 951/ 22.12.2015.