Facebook LinkedIn

NORMA NR.6/2015* privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de ASF

Se abrogă începând cu data de 15 aprilie 2018, de la această dată intră în vigoare Norma nr. 4/2018
Descarcă 
aici textul integral al Normei nr.6/2015. Descarcă aici Ghidul de îndrumare  pentru aplicare Norma nr.6/2015. 

Norma ASF nr. 6/2015 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.227 /03.04.2015.

Exemplul de metodologie privind evaluarea internă a riscurilor operaționale, metoda de calcul aferentă evaluării riscurilor, precum și șablonul pentru raportarea anuală a evaluării interne a riscurilor operaționale IT – conform Normei ASF nr. 6/2015

  • Exemplu de metodologie privind evaluarea internă a riscurilor operaționale, precum și  metoda de calcul aferentă evaluării riscurilor operaționale ITDescarcă aici textul integral al exemplului de medodologie și al metodei de calcul;

  • Exemplu de calcul pentru evaluarea internă a riscurilor operaționale (registrul riscurilor operaționale IT), exemplul pentru măsurile de control aplicate pentru reducerea riscurilor și șablonul pentru raportarea anuală a evaluării interne a riscurilor operaționale IT.  Descarcă aici fișierul cu exemplul de calcul și șablonul de raportare.