Facebook LinkedIn

Legislaţia secundară a sistemului de pensii private din România

Subiect reglementat    

Normele emise în

aplicarea Legii  nr. 411/2004

Normele emise în

aplicarea Legii nr. 204/2006

  Normele emise în aplicarea Legii   nr. 1/2020

   Norme emise în aplicarea Legii nr. 187/2011

1.Autorizare

1.1  Autorizarea provenienţei capitalului vărsat de către fondatori

 Norma nr.11/2015 (forma consolidată, feb. 2020)  privind capitalul social al administratorului   fondului de pensii administrat privat 

Norma nr.11/2015 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 19/2019 și  Norma 7/2020

Norma nr.12/2015 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative   


Norma nr.11/2020 privind  capitalul social al administratorului de fonduri de pensii  ocupaționale; 

 

1.2 Autorizarea fondurilor de pensii private

 Norma nr. 22/2015 privind  autorizarea fondului de pensii  administrat privat

 Norma nr. 23/2015 privind autorizarea fondului de pensii facultative

 Normanr. 12/2020 privind autorizarea fondului de pensii ocupaționale

1.3 Prospectul schemei de pensii  

 Norma nr. 7/2007 (forma  consolidată, oct. 2019) privind  prospectul schemei de pensii private

 Norma nr. 7/2007 (forma inițială),   modificată prin Norma nr. 14/2010

Norma nr. 16/2010 (forma consolidată, oct. 2019) privind prospectul schemei de pensii facultative

Norma nr. 16/2010  (forma inițială), modificată prin Norma nr. 8/2012 și Norma  nr. 17/2014

Norma nr. 10/2020 privind prospectul fondului de pensii ocupaționale

1.4 Autorizarea auditorului financiar

Norma 13/ 2019 (consolidată, iulie 2020) privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului  statutar la entităţile autorizate,  reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr. 13/2019 (forma inițială) , modificată prin Regulamentul nr.10/ 2020

1.5 Autorizarea depozitarului

Norma nr. 11/2014 privind   activitatea  de depozitare şi   custodie  a activelor fondurilor de   pensii administrate privat 

 Norma nr. 10/2014  privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii facultative 

 Norma nr. 26/2020 privind activitatea de depozitare și custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaționale și de modificare a unor norme ale Autorității de Supraveghere Financiară

1.6 Autorizarea multipilon

Norma nr. 8/2010 (forma consolidată, feb.2010) privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private

Norma nr. 8/2010 (forma inițială), modificată prin Norma  nr. 13/2014 și Norma  nr. 19/2019 și Norma 7/2020

 

1.7 Autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii

Norma nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

Norma nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

 Norma nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale 

1.8 Încetarea activităţii administratorului

 

Norma nr. 7/2006 privind încetarea activităţii administratorului

 

1.9 Autorizarea entităţilor care efectuează activitatea de marketing

Norma nr. 3/2013 (forma consolidată, oct. 2019)  privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat

Norma nr. 3/2013 (forma inițială), modificată prin Norma  nr.14/2014 și Norma nr.10/2017 

Norma nr. 16/2013(forma consolidată, oct. 2019)  privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative

Norma nr. 16/2013 (forma inițială), modificată prin Norma nr.15/2014 și Norma nr.11/2017

 

1.10 Arhivare

Norma nr.33/2017 (forma consolidată, iulie 2020) privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate/avizate, reglementate   și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

 Norma nr. 33/2017  (forma inițială), modificată prin Regulamentul.nr 10/ 2020

 

1.11 Taxele

Regulamentul nr. 16/2014 (forma consolidată, iunie 2020) forma consolidată a Republicării   Regulamentului ASF nr. 16/2014  privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară 

Regulamentul nr. 16/2014 (forma inițială) forma republicată a Regulamentului ASF nr. 16/2014

2.Participanţi și

operațiuni

 

 

 

 

2.1 Colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 11/2008 (forma consolidată, oct. 2019) privind colectarea contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 11/2008 ( forma initială), modificată prin Norma nr. 21/2009 și Norma nr. 5/2012

 

 

2.2 Protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii private

Norma nr.12/2013 privind protecția participanților în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

 

Norma nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative

 

2.3 Utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces

Norma nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

Norma nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

 Norma nr. 24/2020 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupaţionale

2.4 Transferul participanţilor

Norma nr. 26/2014 (forma consolidată, oct. 2019) privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 26/2014  (forma inițială), modificată prin Norma nr. 36/2016 și Norma nr. 12/2017 

 Norma nr. 14/2006 (forma consolidată, oct.  2019) privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative

Norma nr. 14/2006 (forma inițială), modificată și completată prin Norma 13/2017

 Norma ASF nr. 19/2020 privind transferul participanților de la un fond de pensii ocupaționale la un alt fond de pensii ocupaționale sau facultative

 

 

2.5 Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii

Norma nr. 15/2009  (forma consolidată, nov. 2019) operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat

Norma nr. 15/2009 (forma inițială),
modificată prin Norma nr. 7/2015  și Norma nr. 25/2017 

Norma nr. 18/2009 (forma consolidată, nov. 2019) privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative

Norma nr. 18/2009 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 26/2017 

 Norma nr. 18/2020 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii ocupaţionale

2.6 Aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii private

Norma nr. 1/2015 (forma consolidată, mar. 2020) privind aderarea și evidența participanților  la fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 1/2015 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 8/2017Norma nr. 29/2017Norma nr. 17/2018Norma nr. 4/2019 Norma nr. 8/2020 și Norma nr. 44/2020

Norma nr. 18/2018 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative

Norma nr. 18/2018  (forma inițială)privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative, modificată prin Norma nr. 45/2020

 Norma nr. 23/2020 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii ocupaţionale

2.7 Comision de administrare

Norma nr.3/2019 (forma consolidată, feb. 2020) privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat 

Norma nr. 3/2019 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 4/2020

     

3. Reguli prudenţiale şi transparenţă

 

 

 

3.1 Provizionul tehnic

Norma nr. 13/2012 (forma consolidată, sept.2020) privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 13/2012 (forma  inițială), modicată prin Norma nr.38/2020

Norma nr. 9/2016 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 18 din Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat

 

 Norma nr. 26/2015 (forma consolidată) privind calculul actuarial al  provizionului tehnic pentru fondurile  de pensii facultative

 Norma nr. 26/2015(forma inițială),  modicată prin   Norma nr.38/2020

 

Norma nr. 2/2013 (forma consolidată, nov.  2019) privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Norma nr. 2/2013 (forma inițială), completată prin Hotărârea nr.20/2014, Hotărârea nr. 76/2015 și prin Hotărârea nr. 67/2016. Modificată și completată prin Norma nr. 21/2017

3.2 Ratele de rentabilitate

Norma nr. 7/2010 (forma consolidată, oct. 2019) privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat

Norma nr. 7/2010 (forma inițială), modificată prin Norma nr.18/2019  

Norma nr. 3/2020 

Norma nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative

  Norma nr. 41/2020 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii ocupaționale

3.3 Obligaţiile de raportare şi transparenţă

 

Norma nr. 24/2015 (forma consolidată, august 2020) privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pesiilor administrate privat

 Norma nr. 24/2015 (forma inițială),  modificată prin Regulamentul nr. 7/2016,  Norma nr. 31/2017 Norma nr. 11/2019Norma nr. 25/2019Norma nr. 5/2020 ,  Norma nr. 31/2020 și Norma 42/2020

 

 Norma nr. 25/2015 (forma consolidată, august 2020) privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pesiilor facultative

Norma nr. 25/2015 (forma inițială), modificată prin Regulamentul nr. 7/2016,  Norma nr. 32/2017 și  Norma nr. 12/2019Norma nr. 26/2019Norma 6/2020 și Norma nr. 32/2020

 Norma nr. 35/2020 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor ocupaționale

Norma nr. 3/2015
privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

       

Regulamentul nr.16/2014 privind veniturile ASF

 3.4 Materiale publicitare

 

Norma nr. 8/2007 (forma consolidată, oct. 2019) privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora 

Norma nr. 8/2007 (forma inițială),  modificată prin Norma nr.14/2014.

Norma nr. 5/2006 (forma consolidată, oct.  2019) privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora

Norma nr. 5/2006 (forma inițială),  modificată prin Norma  nr.15/2014

 

 4. Guvernanţă corporativă   4.1. Control intern, audit intern, administrarea riscurilor

Norma nr. 3/2014 (forma consolidată) privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private

Norma nr. 3/2014 (forma inițială), modificată prin Norma 20/2020

 
4.2. Gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice

Norma nr. 4/ 2018 (consolidată, iulie 2020) privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Norma nr.4/2018 (forma inițială), modificată prin Regulamentul.nr 10/ 2020

Vezi și Ghidul de îndrumare  pentru aplicarea Normei nr. 4/2018
 

5. Măsurile speciale

5.1 Supravegherea specială

Norma nr. 20/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii administrate privat

Norma nr. 21/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative

 

5.2 Administrarea specială

Norma nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat

Norma nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative

 

6. Investiţiile fondurilor de pensii private 6.1 Investiţii

Norma nr.11/2011 ( forma consolidată, feb. 2020) privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private.

Norma nr. 11/2011 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 19/2012Norma  nr. 8/2013Norma nr. 13/2015 și  Norma  nr. 3/2014;   Norma nr. 22/2019 

 Norma 16/2020 privind investirea activelor fondurilor de pensii ocupaționale

Norma nr. 17/2020 privind evaluarea activelor fondurilor de pensii ocupaționale

 Norma nr.11/2011 (forma consolidată, feb. 2020) privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private.
  6.2  Derogări temporare de la limitele investiționale
Norma nr. 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investițiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat
   

7.Contabilitatea  sistemului de pensii private

7.1 Reguli contabile

Norma nr. 14/2015 (forma consolidată, iunie 2020) privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private 

Norma nr. 14/2015  (forma inițială), modificată prin Norma nr. 2/2017, Norma nr. 1/2018, Norma nr. 8/2018 și Norma nr. 8/2019; Norma nr. 28/2020

7.2 Situaţii financiare anuale

Norma nr. 7/2017 (forma consolidată, iulie 2020) privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private 

Norma nr. 7/ 2017 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 9/2019, Norma nr. 25/2020 și Norma 30/2020.

Norma nr. 25/2020 pentru prorogarea termenelor de depunere a situaţiilor financiare anuale din Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private

7.3 Raportări contabile

Norma nr. 34/2016 (forma consolidată, august 2020) privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private.    

Norma nr. 34/2016 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 17/2019 și Norma 29/2020.

7.4 Inventariere

Norma nr. 25/2016 (forma consolidată, martie 2020)privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private (forma inițială)

Norma 25/2016 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 14/2020

8. Controlul activităţii, spălarea banilor şi sancţiuni internaţionale

8.1 Controlului entităţilor

 Regulamentul nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

8.2 Spălarea banilor

Regulamentul nr. 13/2019 (formă consolidată,iulie 2020) privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 13/2019 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 15/2019 și prin Regulamentul nr.10/ 2020

8.3 Sancţiuni internaţionale

Norma nr. 11/2009 (forma consolidată, oct. 2019) privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private

Norma nr. 11/2009 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 4/2010

 


Decizii şi hotărâri ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private Decizii şi hotărâri CSSPP

Notă: Reglementările disponibile în această secţiune au caracter informativ. Versiunea publicată în Monitorul Oficial reprezintă forma oficială a acestora.