Facebook LinkedIn

Legislaţia secundară a sistemului de pensii private din România

Subiect reglementat

Normele emise în aplicarea Legii  nr. 411/2004

Normele emise în aplicarea Legii nr. 204/2006

Norme emise în aplicarea Legii nr. 187/2011

1.Autorizare

1.1  Autorizarea provenienţei capitalului vărsat de către fondatori

Norma nr.11/2015 (forma consolidată, oct.2019)  privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat 

Norma nr.11/2015 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 19/2019

Norma nr.12/2015 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii facultative   


1.2 Autorizarea fondurilor de pensii private

 Norma nr. 22/2015 privind  autorizarea fondului de pensii administrat privat

 Norma nr. 23/2015 privind autorizarea fondului de pensii facultative

1.3 Prospectul schemei de pensii

Norma nr. 7/2007 (forma consolidată, oct. 2019) privind prospectul schemei de pensii private

Norma nr. 7/2007 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 14/2010

Norma nr. 16/2010 (forma consolidată, oct. 2019) privind prospectul schemei de pensii facultative

Norma nr. 16/2010  (forma inițială), modificată prin Norma nr. 8/2012 și Norma  nr. 17/2014

1.4 Autorizarea auditorului financiar

 Norma nr. 13/2019  privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

 Norma nr. 13/2019  privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

1.5 Autorizarea depozitarului

 Norma nr. 11/2014 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii administrate privat 

 Norma nr. 10/2014  privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii facultative 

1.6 Autorizarea multipilon

Norma nr. 8/2010 (forma consolidată, oct. 2019) privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private

Norma nr. 8/2010 (forma inițială), modificată prin Norma  nr. 13/2014 și Norma  nr. 19/2019

1.7 Autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii

Norma nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

Norma nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

1.8 Încetarea activităţii administratorului

 

Norma nr. 7/2006 privind încetarea activităţii administratorului

1.9 Autorizarea entităţilor care efectuează activitatea de marketing

Norma nr. 3/2013 (forma consolidată, oct. 2019)  privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat

Norma nr. 3/2013 (forma inițială), modificată prin Norma  nr.14/2014 și Norma nr.10/2017 

Norma nr. 16/2013(forma consolidată, oct. 2019)  privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative

Norma nr. 16/2013 (forma inițială), modificată prin Norma nr.15/2014 și Norma nr.11/2017

1.10 Arhivare

Norma nr. 33/2017  privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate/avizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

1.11 Taxele

Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară 

2.Participanţi și

operațiuni

 

 

 

 

2.1 Colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 11/2008 (forma consolidată, oct. 2019) privind colectarea contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 11/2008 ( forma initială), modificată prin Norma nr. 21/2009 și Norma nr. 5/2012

 

2.2 Protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii private

Norma nr.12/2013 privind protecția participanților în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

 

Norma nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative

2.3 Utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces

Norma nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

Norma nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative

2.4 Transferul participanţilor

Norma nr. 26/2014 (forma consolidată, oct. 2019) privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 26/2014  (forma inițială), modificată prin Norma nr. 36/2016 și Norma nr. 12/2017 

 Norma nr. 14/2006 (forma consolidată, oct.  2019) privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative

Norma nr. 14/2006 (forma inițială), modificată și completată prin Norma 13/2017

2.5 Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii

Norma nr. 15/2009  (forma consolidată, nov. 2019) operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat

Norma nr. 15/2009 (forma inițială),
modificată prin Norma nr. 7/2015  și Norma nr. 25/2017 

Norma nr. 18/2009 (forma consolidată, nov. 2019) privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative

Norma nr. 18/2009 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 26/2017 

2.6 Aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii private

Norma nr. 1/2015 (forma consolidată, oct. 2019) privind aderarea și evidența participanților  la fondurile de pensii administrate privat

 Norma nr. 1/2015 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 8/2017Norma nr. 29/2017Norma nr. 17/2018 și Norma nr. 4/2019 

Norma nr. 18/2018 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative

2.7 Comision de administrare Norma nr. 3/2019 privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat    

3. Reguli prudenţiale şi transparenţă

 

 

 

3.1 Provizionul tehnic

Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 9/2016 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 18 din Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 26/2015 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative

Norma nr. 2/2013 (forma consolidată, nov.  2019) privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Norma nr. 2/2013 (forma inițială), completată prin Hotărârea nr.20/2014, Hotărârea nr. 76/2015 și prin Hotărârea nr. 67/2016. Modificată și completată prin Norma nr. 21/2017

3.2 Ratele de rentabilitate

Norma nr. 7/2010 (forma consolidată, oct. 2019) privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat

Norma nr. 7/2010 (forma inițială), modificată prin Norma nr.18/2019  

Norma nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative

3.3 Obligaţiile de raportare şi transparenţă

 

Norma nr. 24/2015 (forma consolidată, oct. 2019) privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pesiilor administrate privat, modificată prin Norma nr. 25/2019

 Norma nr. 24/2015 (forma inițială),  modificată prin Regulamentul nr. 7/2016,  Norma nr. 31/2017 și Norma nr. 11/2019

 Norma nr. 25/2015 (forma consolidată, oct. 2019) privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pesiilor facultative, modificată prin Norma nr. 26/2019 

Norma nr. 25/2015 (forma inițială), modificată prin Regulamentul nr. 7/2016,  Norma nr. 32/2017 și  Norma nr. 12/2019

Norma nr. 3/2015
privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Regulamentul nr.16/2014 privind veniturile ASF

 3.4 Materiale publicitare

 

Norma nr. 8/2007 (forma consolidată, oct. 2019) privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora 

Norma nr. 8/2007 (forma inițială),  modificată prin Norma nr.14/2014.

Norma nr. 5/2006 (forma consolidată, oct.  2019) privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora

Norma nr. 5/2006 (forma inițială),  modificată prin Norma  nr.15/2014

 4. Guvernanţă corporativă   4.1. Control intern, audit intern, administrarea riscurilor Norma nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private
 
4.2. Gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice

Norma nr.4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Vezi și Ghidul de îndrumare  pentru aplicarea Normei nr. 4/2018
 

5. Măsurile speciale

5.1 Supravegherea specială

Norma nr. 20/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii administrate privat

Norma nr. 21/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative

5.2 Administrarea specială

Norma nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat

Norma nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative

6. Investiţiile fondurilor de pensii private

6.1 Investiţii

Norma nr. 11/2011 (forma consolidată, oct. 2019) privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private.

Norma nr. 11/2011 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 19/2012Norma  nr. 8/2013Norma nr. 13/2015 și  Norma  nr. 3/2014;  va suferi modificări și completări prin Norma nr. 22/2019 (intră în vigoare pe data de 1 februarie 2020)

7.Contabilitatea  sistemului de pensii private

7.1 Reguli contabile

Norma nr. 14/2015 (forma consolidată, oct. 2019) privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private plus Anexa

Norma nr. 14/2015  (forma inițială), modificată prin Norma nr. 2/2017, Norma nr. 1/2018, Norma nr. 8/2018 și Norma nr. 8/2019

7.2 Situaţii financiare anuale

Norma nr. 7/2017 (forma consolidată, oct. 2019) privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private 

Norma nr. 7/ 2017 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 9/2019.

7.3 Raportări contabile

Norma nr. 34/2016 (forma consolidată, oct. 2019) privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private.    

Norma nr. 34/2016 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 17/2019

7.4 Inventariere

Norma 25/2016 privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private

8. Controlul activităţii, spălarea banilor şi sancţiuni internaţionale

8.1 Controlului entităţilor

 Regulamentul nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

8.2 Spălarea banilor

Regulamentul nr. 13/2019 (formă consolidată, ianuarie 2020) privind instituirea măsurilor de prevenire și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 13/2019 (forma inițială), modificat prin Regulamentul nr. 15/2019

8.3 Sancţiuni internaţionale

Norma nr. 11/2009 (forma consolidată, oct. 2019) privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private

Norma nr. 11/2009 (forma inițială), modificată prin Norma nr. 4/2010

 


Decizii şi hotărâri ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private Decizii şi hotărâri CSSPP

Notă: Reglementările disponibile în această secţiune au caracter informativ. Versiunea publicată în Monitorul Oficial reprezintă forma oficială a acestora.