Facebook LinkedIn

Legislaţia secundară a sistemului de pensii private din România

Subiect reglementat

Normele emise în aplicarea Legii  nr. 411/2004

Normele emise în aplicarea Legii nr. 204/2006

Norme emise în aplicarea Legii nr. 187/2011

1.Autorizare

1.1  Autorizarea provenienţei capitalului vărsat de către fondatori

Norma nr. 5/2007 privind provenienţa capitalului social; abrogată prin Norma nr.11/2015

Norma nr. 4/2006 privind provenienţa capitalului social. Modificată prin Norma nr. 19/2007;abrogată prin Norma nr.12/2015

Norma nr. 12/2008 privind nivelul minim al capitalului social necesar societăţii de administrare a investiţiilor pentru administrarea de fonduri de pensii facultative; abrogată prin Norma nr.12/2015

1.2 Autorizarea fondurilor de pensii private

 Norma ASF nr. 22/2015 privind  autorizarea fondului de pensii administrat privat.

 Norma ASF nr. 23/2015 privind autorizarea fondului de pensii facultative.

1.3 Prospectul schemei de pensii

Norma nr. 7/2007 (forma consolidată, oct. 2019) privind prospectul schemei de pensii private. 

Norma nr. 7/2007 (forma inițială) privind prospectul schemei de pensii private. Modificată prin Norma nr. 14/2010.

Norma nr. 16/2010 ( forma consolidată, oct. 2019) privind prospectul schemei de pensii facultative. 

Norma nr. 16/2010  (forma inițială) privind prospectul schemei de pensii facultative. Modificată prin Norma nr. 8/2012 şi Norma ASF nr. 17/2014

 

1.4 Autorizarea auditorului financiar

Norma nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora. Modificată prin Norma nr. 19/2009Norma ASF nr. 7/2014 și prin Norma ASF nr. 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF.
Norma nr. 11/2007 a fost abrogată prin Norma ASF nr. 27/2015 și completată prin Norma ASF nr. 41/2016 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 27/2015; 

Norma nr. 8/2006 a fost abrogată prin Norma ASF nr. 27/2015  și completată prin Norma ASF nr. 41/2016 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 27/2015;

Norma nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată prin Norma nr. 13/2019.

Norma nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative, cu completările ulterioare. Modificată prin Norma nr. 20/2009,  Norma ASF nr. 8/2014  și prin Norma ASF nr. 21/2014

Norma nr. 8/2006 a fost abrogată prin Norma ASF nr. 27/2015  și completată prin Norma ASF nr. 41/2016 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 27/2015;

Norma nr. 27/2015, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogată prin Norma nr. 13/2019.

1.5 Autorizarea depozitarului

Norma nr. 12/2007 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat;
Abrogată prin Norma ASF nr. 11/2014 

Norma nr. 11/2006 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii facultative;
Abrogată prin Norma ASF nr. 10/2014

1.6 Autorizarea multipilon

Norma nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative şi organizarea activelor şi pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private; Modificată prin Norma ASF nr. 13/2014

1.7 Autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii

 Norma nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat.

Norma nr. 23/15.04.2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative.

1.8 Încetarea activităţii administratorului

 

Norma nr. 7/2006 privind încetarea activităţii administratorului

1.9 Autorizarea entităţilor care efectuează activitatea de marketing

Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat; Modificată prin Norma ASF nr.14/2014 și Norma ASF nr.10/2017 .

Norma nr. 8/2011 privind marketingul prospectului schemei de pensii facultative. Abrogată prin Norma ASF nr. 16/2013Modificată prin Norma ASF nr.15/2014 și Norma ASF nr.11/2017.

1.10 Arhivare

Norma ASF nr. 33/2017  privind organizarea activității de arhivă la entitățile autorizate/avizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

 

1.11 Taxele

Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară 

Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară 

2.Participanţi și

operațiuni

 

 

 

 

2.1 Colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 11/2008 (forma consolidată, oct. 2019) privind colectarea contribuțiilor individuale ale participanților la fondurile de pensii administrate privat

Norma nr. 11/2008 ( forma initială) privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat. Modificată prin Norma nr. 21/2009, Norma nr. 5/2012;

Norma nr. 2/2013 privind calculul actuarial al contribuţiei anuale datorate de administratorii de fonduri de pensii private Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private. Completată prin Hotărârea ASF nr.20/2014Completată prin Hotărârea nr. 76/2015 și prin Hotărârea ASF nr. 67/2016 . Modificată și completată prin Norma nr. 21/2017  .

2.2 Protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii private

Norma nr. 14/2008 privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat. Modificată prin Norma nr. 15/2009. 
Abrogată prin Norma ASF nr.12/2013;

Norma nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative;

2.3 Utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces

  Norma nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat. Abrogă norma nr. 7/2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat. 

 

Norma nr. 28/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative. Abrogă Norma nr. 8/2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative. 

2.4 Transferul participanţilor

Norma nr. 12/2009 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat; Modificată prin Norma ASF nr.12/2014, Norma nr. 26/2014 (care o va abroga și înlocui de la data de 1 aprilie 2015). Norma nr. 12/2017 pentru modificarea și completarea Normei nr. 26/2014.
Norma nr. 36/2016 modifică  alin. (5) al art. 10 din Norma nr. 26/2014.

Norma nr. 14/2006 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii facultative; modificată și completată prin Norma 13/2017

2.5 Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii

Norma nr. 15/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat;
Modificată prin Norma ASF nr. 7/2015 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat. Norma nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Normei nr. 15/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat.

Norma nr. 18/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative;

Norma nr. 26/2017
pentru modificarea și completarea Normei nr. 18/2009 privind operațiunile de încasări și plăți efectuate prin conturile fondului de pensii facultative.

2.6 Aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii private

Norma nr. 1/2015 (forma consolidată, oct. 2019) privind aderarea și evidența participanților  la fondurile de pensii administrate privat

 Norma nr. 1/2015 (forma inițială). Modificată prin Norma nr. 8/2017Norma nr. 29/2017 Norma nr. 17/2018 , Norma nr. 4/2019 


Norma nr. 18/2018 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative.

2.7 Comision de administrare Norma nr. 3/2019 privind comisionul de administrare pentru fondurile de pensii administrate privat    

3. Reguli prudenţiale şi transparenţă

 

 

 

3.1 Provizionul tehnic

Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat; Norma nr. 9/2016 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 18 din Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat;

Norma nr. 10/2007 privind calculul actuarial al provizionului tehnic; Abrogată prin Norma ASF nr. 26/2015 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii facultative

3.2 Ratele de rentabilitate

Norma nr. 7/2010 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii administrate privat; modificată prin Norma nr.18/2019  

Norma nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative;

3.3 Obligaţiile de raportare şi transparenţă

 

Norma nr. 10/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat. Modificată prin Norma nr. 4/2011, Norma nr. 10/2012, Norma nr. 16/2012;  abrogată prin Norma nr. 24/2015, care a fost modificată prin Regulamentul nr. 7/2016 și prin Norma nr. 31/2017 și prin Norma nr. 11/2019

Norma nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative. Modificată prin Norma nr. 5/2011, Norma nr. 11/2012, Norma nr. 17/2012; Abrogată prin Norma nr. 25/2015 care a fost modificată prin Regulamentul nr. 7/2016 și prin Norma nr. 32/2017 și prin Norma nr. 12/2019

Norma nr. 3/2015 
privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

Regulamentul nr.16/2014 privind veniturile ASF.

 3.4 Materiale publicitare

 

Norma nr. 8/2007 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora; Modificată prin Norma ASF nr.14/2014;

Norma nr. 5/2006 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora. Republicată prin Norma nr. 27/2007; Norma ASF nr.15/2014;

 4. Guvernanţă corporativă  4.1. Control intern, audit intern, administrarea riscurilor Norma ASF nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private;  
Norma ASF nr.6/2015 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile reglementate, autorizate/avizate și/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Vezi și Ghidul de îndrumare  pentru aplicare Normei nr.6/2015,
modificată prin Norma ASF nr. 40/2016, abrogată prin Norma nr.4/2018.
 

5. Măsurile speciale

5.1 Supravegherea specială

Norma nr. 20/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii administrate privat;

Norma nr. 21/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative;

5.2 Administrarea specială

Norma nr. 7/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii administrate privat;

Norma nr. 8/2009 privind administrarea specială a fondurilor de pensii facultative;

6. Investiţiile fondurilor de pensii private

6.1 Investiţii

Norma nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Modificată prin Norma nr. 19/2012  Norma ASF nr.8/2013 și Norma ASF nr.13/2015 și prin Norma ASF nr. 3/2014 ; modificată și completată prin Norma ASF nr. 22/2019.

6.2. Derogări de la limitele investiţionale

Norma nr. 23/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii facultative în titluri de stat. Modificată prin Norma nr. 17/2009;

Norma nr. 3/2012 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat. Modificată prin Norma ASF nr. 2/2013

7.Contabilitatea  sistemului de pensii private

7.1 Reguli contabile

Norma nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Modificată prin Norma nr. 1/2009, Norma nr. 9/2012; Abrogată prin Norma nr. 14/2015 + Anexe. Norma nr. 14/2015 a fost modificată prin Norma nr. 2/2017Anexe; completată prin Norma nr.1/2018 privind completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private; completată prin Norma nr. 8/ 2018; modificată și completată prin Norma nr. 8/2019 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private.

Norma nr. 18/2008 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; Abrogată prin Norma nr. 14/2015 + Anexe. Norma nr. 14/2015 a fost modificată prin Norma nr. 2/2017 + Anexe.

7.2 Situaţii financiare anuale

Norma nr. 3/2011 pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Modificată prin Norma nr. 1/2013; Norma ASF nr.7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităților din sistemul de pensii private, abrogă  Norma 3/2011.

7.3 Raportări contabile

Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private. Modificată prin Norma nr. 12/2012 şi Norma ASF nr. 4/2013; Abrogată prin Norma nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private; modificată prin Norma ASF nr. 17/2019 .

7.4 Inventariere

Norma 25/2016 privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private

8. Controlul activităţii, spălarea banilor şi sancţiuni internaţionale

8.1 Controlului entităţilor

Norma nr. 3/2010 privind procedura de efectuare a controlului entităţilor care desfăşoară activităţi în sistemul de pensii private. Abrogată priRegulamentul nr.1/2014 privind activitatea de control desfăşurată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care a fost abrogat prin Regulamentul nr.2/2015, abrogat prin Regulamentul nr. 11/2016 .

8.2 Spălarea banilor

Norma nr. 9/2009 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism în sistemul de pensii private

8.3 Sancţiuni internaţionale

Norma nr. 11/2009 privind procedura de supraveghere a punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale în sistemul pensiilor private. Modificată prin Norma nr. 4/2010 ;

 


Decizii şi hotărâri ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private Decizii şi hotărâri CSSPP

Notă: Reglementările disponibile în această secţiune au caracter informativ. Versiunea publicată în Monitorul Oficial reprezintă forma oficială a acestora.