Facebook LinkedIn

Proiectul STEAMAtingerea statutului de piață de capital emergentă – STEAM -

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare (SIIF) din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) derulează începând din luna august 2014 un proiect de reformă a pieței de capital denumit STEAM (Set of actions Towards Establishing and Acknowledgment of the Emerging Market Status) prin care ţinteşte să obțină în cel mult 2 ani reclasificarea pieței de capital din România, ca “piață emergentă”, față de statutul de “piață de frontieră" pe care îl deține în prezent.


Principalele direcții de acțiune ale ASF în 2015 pentru atingerea obiectivelor STEAM sunt structurate pe 5 mari piloni :

Pilonul I:  revizuirea legislației primare și secundare

Pilonul II: consolidarea și modernizarea infrastructurii pieței de capital

Pilonul III: dezvoltarea pieței de obligațiuni

Pilonul IV: stimularea creșterii numărului de emitenți și a lichiditatii pieței de capital

Pilonul V:   dezvoltarea pieței de retail și educație financiară.