Facebook LinkedIn

Scop și obiect de activitate

Q1: În condițiile în care atât OUG nr. 32/2012 și Legea nr. 74/2015, care transpun Directivele 65/2009/CE și 61/2011/UE, prevăd că SAI/AFIA extern să aibă ca obiect principal de activitate administrarea OPCVM, dar și simultan administrarea FIA, care legislație se aplică prioritar?

A1: O S.A.I. autorizată de A.S.F. în baza OUG nr. 32/2012 anterior intrării în vigoare a Legii nr. 74/2015 își va păstra în actul constitutiv ca activitate principală administrarea de OPCVM și se va autoriza/înregistra în calitate de AFIA, în condițiile în care administrarea portofoliului FIA și administrarea riscurilor vor fi activități secundare (împreună cu alte activități conexe), în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din OUG nr. 32/2012.

Pe de altă parte, un AFIA extern care se autorizează/înregistrează prima dată la ASF în baza prevederilor Legii nr. 74/2015 (fără să fi deținut anterior autorizația valabilă de SAI), va avea ca activitate principală administrarea portofoliului FIA și administrarea riscurilor, iar în plan subsidiar poate opta ca activitate secundară (împreună cu alte activități conexe stipulate la art. 5 alin. (3)) la administrarea de OPCVM, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 74/2015.

Reținem că răspunsul de față se referă doar la modalitatea de completare a actului constitutiv al AFIA extern, fără a se referi la modalitatea de selectare a codului CAEN în scopul înregistrării obiectului de activitate al AFIA extern la ONRC (unde se va opta ca obiect principal de activitate între Codurile CAEN 6630/6430/6499, respectiv ca obiectul secundar de activitate între codurile CAEN 6612/6619, în funcție de specificul de activitate a fiecui AFIA extern și a tipurilor de FIA administrate – hedge funds, venture capital, funds of funds etc.).