Facebook LinkedIn

Q&A Intermediari


Această secțiune este actualizată periodic în funcţie de speţele concrete analizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în conformitate cu legislaţia aplicabilă de la nivel naţional şi european. Ca urmare, ASF îşi rezervă dreptul de a opera modificări în conţinutul şi structura documentului în orice moment şi fără preaviz.

Informațiile publicate în această secțiune au un caracter strict informativ şi nu constituie act individual în sensul Legii contenciosului administrativ. A.S.F. nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele pierderi suferite de o persoană care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunile sale pe informaţiile din acest document.
Activitatea agenților delegați

Întrebare nr. 1: Având în vedere dispozițiile art. 141 din Regulamentul ASF nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, ce înseamnă că agenţii delegaţi nu pot fi implicaţi în operaţiunile de tranzacţionare sau de decontare şi nu pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi de la sau pentru clienţii S.S.I.F.?

Răspuns nr. 1: În ceea ce privește prima teză, menționăm că agenții delegați pot prelua ordine de clienți, dar nu le pot introduce în sistemele de tranzacționare. În acest context, ținând cont de schimbările determinate de evoluțiile tehnologice și, implicit, de modul cum acestea influențează modalitatea de transmitere a ordinelor de către un agent delegat către S.S.I.F., pentru a aprecia dacă respectivul agent delegat accesează sau nu un sistem de tranzacționare sau un sistem de decontare, este necesar ca S.S.I.F. să efectueze o analiză care să aibă în vedere caracteristicile facilității/platformei sistemelor proprii, de ex. dacă accesarea facilității/platformei permite accesarea directă a sistemului de tranzacționare, dacă introducerea unui ordin în facilitate/platformă determină automat trimiterea acestuia în sistemul B.V.B. – fără ca ordinul respectiv să mai fie prevalidat de un agent pentru servicii de investiții financiare, tipul de informații/date care pot fi accesate prin facilitate/platformă etc.

În ceea ce privește teza a doua a art. 14, precizăm că agenții delegați nu pot primi numerar de la un client și nici de la S.S.I.F. pentru a îl înmâna clientului, dar pot de exemplu prelua un ordin de plată de la client pentru a-l transmite S.S.I.F. (cu condiția de a nu avea acces la contul respectiv) sau pot înmâna unui client un ordin de plată (cu condiția de a nu fi implicați în întocmirea respectivului ordin de plată). De asemenea, agenții delegați nu pot fi implicați în efectuarea transferurilor de fonduri către clienți.