Facebook LinkedIn

Intrebări și răspunsuri privind aplicarea legislației opozabile AFIA

 (Legea nr. 74/2015 și Regulamentul ASF nr. 10/2015)

Această pagină este actualizată periodic în funcţie de speţele concrete analizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în conformitate cu legislaţia aplicabilă de la nivel naţional şi european. Ca urmare, Autoritatea de Supraveghere Financiară îşi rezervă dreptul de a opera modificări în conţinutul şi structura documentului în orice moment şi fără preaviz.

Informațiile publicate în această sescțiune au un caracter strict informativ şi nu constituie act individual în sensul Legii contenciosului administrativ. ASF nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele pierderi suferite de o persoană care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunile sale pe informaţiile din acest document.

Secțiunile care urmează să fie completate în funcție de situațiile concrete analizate de ASF sunt: Definiții și concepte cheie; Reguli de transparență și raportare;  Guvernanță corporativă; Administrarea portofoliului și servicii conexe;  Administrarea riscurilor;  Distribuție frontalieră;  Sancțiuni;  Fonduri de investiții alternative;  Opinii ale ESMA.

Pagina 1 din 2