Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr. 12/ 2018 privind punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) - cons ..

Descarcă  AICI  textul integral al Regulamentului nr. 12/ 2018 - forma consolidata.

În vigoare de la 31 octombrie 2018. Consolidarea din data de 31 iulie 2019 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 31 octombrie 2018 şi include modificările aduseprin următoarele acte: Regulament 8/2019;Ultimul amendament în 30 iulie 2019.