Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr.5/ 2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic aplicabil operaţiunilor de piaţă având ca obiect instrumente financiare admise sau care urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate pe un sistem multilateral de tranzacţionare sau pe un sistem organizat de tranzacţionare supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum şi emitenţilor de astfel de instrumente financiare, ofertelor publice de valori mobiliare şi operaţiunilor privind abuzul pe piaţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, denumită în continuare Legea nr. 24/2017. ....


Descarcă AICI Regulamentul nr. 5/2018.  Regulamentul  a fost  publicat în Monitorul Oficial,Partea I nr. 478 din 11 iunie 2018.

Alte acte: Decizia nr. 1185/2018