Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr. 4/2018 pentru modificarea Regulamentului ASF nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de ASF în baza Legii nr. 297/2004 și a Legii nr. 74/2015


Art. I. - Regulamentul A.S.F. nr. 9/2015 privind procedura de soluționare de către entitățile reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiții alternative a petițiilor referitoare la activitatea acestora pe piața de capital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 20 iulie 2015, cu modificările ulterioare se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„b) petiţie - cererea, reclamaţia sau sesizarea prin care se aduc la cunoştinţa entităţii fapte de natură a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris şi depusă la sediul entităţii, la sediile secundare ale acesteia ori la sediile distribuitorilor, după caz, transmisă prin poştă sau poşta electronică ori prin sistem on-line, sau .....


Descarcă AICI Regulamentul nr. 4/2018.  Regulamentul  a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial.