Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr. 2/ 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 și 436 bis din 16 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

     1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică ....... .Descarcă AICI Regulamentul nr. 2/2018.  Regulamentul  a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 20 aprilie 2018.