Facebook LinkedIn

REGULAMENT nr.1/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 - abrogat


Art. I. - Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 465 din 29 iunie 2015, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(2) În cazul suspendării contractului individual de muncă în temeiul prevederilor cap. IV al Titlului II din Legea nr. 53/2003 .... .


Descarcă AICI Regulamentul nr. 1/2018 - abrogat.