Facebook LinkedIn

REGULAMENT Nr. 15/ 2017 pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară


Art. I. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.25. – (1) Cota aplicată veniturilor din exploatare prevăzută la pct.3 din anexa nr.3 se aplică societăților de administrare a investițiilor autorizate de A.S.F./ administratorilor fondurilor de investiții alternative din România înregistrate/autorizate de ASF, menționați la art.4 alin.(1) lit.a) din Legea nr.74/2015 privind administratorii ........
Descarcă AICI Regulamentul nr. 15/2017.


Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1036 din 28 decembrie 2017.